Danas fiksni aparat, u prošlosti malo drugačije

Prve intervencije, kod upadljivo nepravilno poređanih zuba, bile su njihovo vađenje.

Kasnije se došlo do saznanja da primena sile, tj. pritisak na zub, dovodi do njegovog ispravljanja iz nepravilnog položaja. Danas se zna da je moguće ispraviti svaki zub koji je nepravilno izrastao i postaviti ga u potpuno pravilan položaj. Zubi koji nisu na vreme iznikli, ili uopšte nisu iznikli, takođe se posebnim tehnikama mogu postaviti na njihovo pravilno mesto. Međutim, treba naglasiti da je ispravljanje zuba samo deo terapije koja u celosti obuhvata i pravilnu funkciju žvakanja, gutanja i govora.

Više o ispravljanju nepravilnog položaja zuba saznajte na Ortodoncija.